สอบอำนวยการท องถิ น

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ .... การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจ าแนก. หนังสือแนวข้อสอบโค้งสุดท้ายเตรียมสอบสายงานบริหารท้องถิ่น Øปลัด สูง .... หนังสือราชการ สถ.. การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจ าแนก. ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ .... สรุปแนวข้อสอบ ผู้อำนวยการกอง อปท.กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมเฉลย. ชำแหละ! ร่างกม.จัดระเบียบขรก.ท้องถิ่น เทียบขรก.พลเรือน/วาระปลัด 4 ปี .... ชำแหละ! ร่างกม.จัดระเบียบขรก.ท้องถิ่น เทียบขรก.พลเรือน/วาระปลัด 4 ปี ...